การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสิ่งที่ดียิ่งขึ้นไป

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ มีความเชื่อมั่นในการพัฒนาแหล่งชุมชนและสภาพแวดล้อมโดยรอบของเรา โดยที่เรามีความตั้งใจในการดำรงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน รวมไปถึงพนักงานในองค์กรของเรา เราไม่ใช้สารเคมีอันเป็นอันตรายตามมาตรฐานหลักสากล ตลอดจนยึดมั่นในการรักษาโลกให้ปลอดภัย ซึ่งเป็นหัวใจหลักของกระบวนการทำงานของเรา

ตลอดเวลาที่ผ่านมากว่า 20 ปี พวกเราได้มีการลงทุนในเรื่องของการพัฒนาในการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง และได้ประสบความสำเร็จในการลดปริมาณการใช้น้ำลงถึงร้อยละ 20 มาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท รวมทั้งยังค้นคว้า และเสาะแสวงหาหนทางต่างๆในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในปี 2548 บริษัทของเราได้รับรางวัลสาขา ระบบการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ในระดับSMEs พวกเรามีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมกับการดูแลรักษา และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไปเพื่อคนรุ่นต่อไปในอนาคต brazilian hair wigs uk

กิจกรรมส่งเสริมสังคม

เราเชื่อมั่นในพลังของการศึกษาและการตอบแทนสังคมคือสิ่งที่เรามุ่งมั่น เราเชื่อว่าคุณภาพของทรัพยากรบุคคลของสังคมมีจุดเริ่มต้นจากพื้นฐานการศึกษาที่ดี พวกเราทุ่มเทในการสร้างโอกาสเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้และความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชนเพื่อหวังที่จะวางรางฐานที่แข็งแรงและเกิดประโยชน์แก่สังคมของเรา

ประวัติในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสังคม

กิจกรรมประจำปี: เราได้ให้การสนับสนุนทุนเพื่อการศึกษาแก่เหล่านักเรียน ณ โรงเรียนวัดคลองครุ รวมไปถึงมีการสนับสนุนเพิ่มเติมเมื่อมีการร้องขอ

กิจกรรมที่กระทำอย่างต่อเนื่อง: เราได้ให้การสนับสนุนทุนเพื่อโครงการการบูรณะวัดบางปิ้งและวัดเทพนรรัตน์ เป็นประจำเมื่อมีการร้องขอ

2006: บริจาคให้แก่โรงพยาบาลกบินบุรี ที่จังหวัดปราจีนบุรี

2006: บริจาคให้แก่ยูนิเซฟ รวมทั้งในปี 2002 และ 2004 ด้วยเช่นกัน

2005: สนับสนุนทุนเพื่อก่อสร้าง สถานที่สำหรับทำการฌาปนกิจ ณ วัดศิริทรงธรรม

2004: สร้างโรงอาหารสำหรับนักเรียนให้แก่โรงเรียนวัดเทพนรรัตน์

2001: ปูสนามหญ้าของสนามฟุตบอลให้แก่โรงเรียนวัดเทพนรรัตน์ รวมทั้งสนับสนุนทุนในการซื้ออุปกรณ์การกีฬาของโรงเรียน

2000: สร้างห้องสมุดให้แก่ โรงเรียนวัดเทพนรรัตน์

By taking a plaster mold of an individuals lace wigs makers create a headpiece that not only offers a perfectly proper fit but will even produce a suction on the head hence the name 'vacuum'. With a silicone base that hair is injected into, vacuum brazilian hair bundles uk are arguably the most sought-after full lace wigs uk available. But be careful! Because of the way they are made and designed, vacuum wigs can be extremely warm, and typically take some time before the wearer properly gets comfortable with it. Some of the human hair extensions uk however, are human hair wigs. They get the name because, well, they're made from lace wigs. Because they come from other people, human hair wigs are the most natural looking of all wig types. However, with this realism comes a hefty price tag, as human hair wigs are often much more expensive than those made of synthetic materials.