การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสิ่งที่ดียิ่งขึ้นไป

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ มีความเชื่อมั่นในการพัฒนาแหล่งชุมชนและสภาพแวดล้อมโดยรอบของเรา โดยที่เรามีความตั้งใจในการดำรงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน รวมไปถึงพนักงานในองค์กรของเรา เราไม่ใช้สารเคมีอันเป็นอันตรายตามมาตรฐานหลักสากล ตลอดจนยึดมั่นในการรักษาโลกให้ปลอดภัย ซึ่งเป็นหัวใจหลักของกระบวนการทำงานของเรา

ตลอดเวลาที่ผ่านมากว่า 20 ปี พวกเราได้มีการลงทุนในเรื่องของการพัฒนาในการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง และได้ประสบความสำเร็จในการลดปริมาณการใช้น้ำลงถึงร้อยละ 20 มาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท รวมทั้งยังค้นคว้า และเสาะแสวงหาหนทางต่างๆในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในปี 2548 บริษัทของเราได้รับรางวัลสาขา ระบบการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ในระดับSMEs พวกเรามีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมกับการดูแลรักษา และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไปเพื่อคนรุ่นต่อไปในอนาคต

กิจกรรมส่งเสริมสังคม

เราเชื่อมั่นในพลังของการศึกษาและการตอบแทนสังคมคือสิ่งที่เรามุ่งมั่น เราเชื่อว่าคุณภาพของทรัพยากรบุคคลของสังคมมีจุดเริ่มต้นจากพื้นฐานการศึกษาที่ดี พวกเราทุ่มเทในการสร้างโอกาสเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้และความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชนเพื่อหวังที่จะวางรางฐานที่แข็งแรงและเกิดประโยชน์แก่สังคมของเรา

ประวัติในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสังคม

กิจกรรมประจำปี: เราได้ให้การสนับสนุนทุนเพื่อการศึกษาแก่เหล่านักเรียน ณ โรงเรียนวัดคลองครุ รวมไปถึงมีการสนับสนุนเพิ่มเติมเมื่อมีการร้องขอ

กิจกรรมที่กระทำอย่างต่อเนื่อง: เราได้ให้การสนับสนุนทุนเพื่อโครงการการบูรณะวัดบางปิ้งและวัดเทพนรรัตน์ เป็นประจำเมื่อมีการร้องขอ

2006: บริจาคให้แก่โรงพยาบาลกบินบุรี ที่จังหวัดปราจีนบุรี

2006: บริจาคให้แก่ยูนิเซฟ รวมทั้งในปี 2002 และ 2004 ด้วยเช่นกัน

2005: สนับสนุนทุนเพื่อก่อสร้าง สถานที่สำหรับทำการฌาปนกิจ ณ วัดศิริทรงธรรม

2004: สร้างโรงอาหารสำหรับนักเรียนให้แก่โรงเรียนวัดเทพนรรัตน์

2001: ปูสนามหญ้าของสนามฟุตบอลให้แก่โรงเรียนวัดเทพนรรัตน์ รวมทั้งสนับสนุนทุนในการซื้ออุปกรณ์การกีฬาของโรงเรียน

2000: สร้างห้องสมุดให้แก่ โรงเรียนวัดเทพนรรัตน์