บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด
เป็นบริษัทชั้นนำด้านการฟอกย้อมผ้า

ที่อยู่

29 หมู่ 4 ถนนพระราม 2 ตำบลนาดี
อำเภอ เมือง สมุทรสาคร
74000 ประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์ +66 (0) 3444 1381-5
FAX +66 (0) 3444 1386
EMAIL enquiry@thaiexpresstextile.com